• Marie Stopes International (MSI) là một tổ chức toàn cầu cung cấp các biện pháp tránh thai và dịch vụ phá thai an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái. MSI được thành lập vào năm 1976 với một sứ mệnh đơn giản: Sinh con theo lựa chọn, không phải ngoài ý muốn.
  • Trong 40 năm kể từ khi  thành lập, Marie Stopes International đã phát triển từ một phòng khám duy nhất ở London để trở thành một đối tác toàn cầu, cung cấp các dịch vụ tránh thai và phá thai an toàn cho hàng triệu phụ nữ trên 37 quốc gia. Năm 2015, có 21 triệu phụ nữ trên toàn thế giới đã sử dụng ít nhất một phương pháp tránh thai do MSI cung cấp.
  • Các thành viên của MSI gồm các chuyên gia  đam mê với công việc của họ tại cộng đồng ở 37 quốc gia. Thông qua các dịch vụ cung cấp, MSI trao quyền cho mỗi phụ nữ được lựa chọn thời điểm sinh con để tự do theo đuổi những kế hoạch và giấc mơ của bản thân và gia đình.
  • Chương trình của Marie Stopes được bắt đầu tại Việt Nam (MSV) vào năm 1989. Năm 2016, gần 2.8 triệu lượt khách hàng được hưởng lợi từ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình của Marie Stopes Việt Nam, và  chúng tôi đã thực sự trao quyền lựa chọn việc sinh con theo lựa chọn cho những khách hàng thân yêu của mình. Marie Stopes Việt Nam được đánh giá là một trong những tổ chức phi chính phủ nước ngoài luôn đi tiên phong trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản và Kế hoạch hóa gia đình với những cách tiếp cận sáng tạo, hiệu quả và mang tính bền vững nhất tại Việt Nam. 
This image has an empty alt attribute; its file name is vbd.jpg
Nguyễn Bích Hằng – Trưởng đại diện, Marie Stopes Việt Nam, MBA, LLB

Năm 2016, Marie Stopes bắt đầu triển khai chiến lược 2020 " Vượt lên sự hoàn hảo " để tìm cách thu hẹp lại nhu cầu chưa được đáp ứng về các biện pháp tránh thai ở những nước đang phát triển và đảm bảo được rằng ở đâu có nhu cầu sử dụng dịch vụ phá thai thì ở đó sẽ có dịch vụ được cung cấp an toàn. Ba trụ cột chính của Chiến lược này là 1) Quy mô và Tác động; 2) Chất lượng; và 3) Phát triển bền vững. 

Với trụ cột Qui mô và Tác động, bởi vì nhu cầu chưa được đáp ứng là rất lớn và Marie Stopes Vietnam (MSV) có trọng trách cung cấp dịch vụ trực tiếp cho khách hàng vào thời điểm mà người phụ nữ cần đến các dịch vụ này. MSV muốn tiếp tục cung cấp dịch vụ cho những khách hàng ‘chưa sử dụng dịch vụ bao giờ’ chứ không chỉ tập trung phục vụ những khách hàng có thể tiếp cận dịch vụ.

Với trụ cột Chất lượng, MSV sẽ đảm bảo các dịch vụ thủ thuật hay không thủ thuật đều phải được thực hiện bởi những người có chuyên môn đã được đào tạo và tuân thủ theo đúng tiêu chuẩn cao nhất về lâm sàng. MSV sẽ không thỏa hiệp về các tiêu chuẩn an toàn tối thiểu và sẽ luôn coi khách hàng là người quan trọng nhất.

Với trụ cột Sự bền vững. Sứ mệnh của MSV không thể được hoàn tất nếu chúng ta không có khả năng duy trì nỗ lực trong thời gian dài. MSV sẽ tiếp tục tăng doanh thu từ dịch vụ và phân phối sản phẩm tiếp thị xã hội để tạo ra nguồn thặng dư và tái đầu tư cho các kênh/chương trình cung ứng dịch vụ cho người nghèo. MSV sẽ tập trung tăng cường cho các hệ thống y tế, quản lý được các nguồn tài trợ một cách hiệu quả đảm bảo sự chính trực của chúng tôi và giá trị của mỗi đồng tiền tài trợ.

This image has an empty alt attribute; its file name is tu-hao-40-nam-marie-stopes-international_29-09-2016-11-21-12.jpg
Tự hào 40 năm - Marie Stopes International