Dr.Marie hiểu tầm quan trọng của quyền riêng tư đối với thông tin cá nhân của người dùng. Chính sách Quyền riêng tư này sẽ cho bạn biết chúng tôi sẽ thu thập những thông tin nào về bạn và về việc bạn sử dụng trang web của hệ thống Phòng khám Dr.Marie và các dịch vụ. Chính sách Quyền riêng tư này cũng sẽ giải thích về các lựa chọn mà bạn có đối với cách mà thông tin cá nhân của bạn được sử dụng và cách chúng tôi bảo vệ những thông tin đó.

 

Chúng tôi khuyến khích bạn đọc Chính sách Quyền riêng tư này một cách cẩn thận.

 

Chính sách Quyền riêng tư này áp dụng đối với các khách hàng sử dụng dịch vụ được đặt trước thông qua trang website của Dr.Marie hoặc các hình thức đặt trước khác, như hình thức “Dịch vụ”. 

Trừ những chỗ có ghi chú, những tuyên bố trong Chính sách Quyền riêng tư này về các trang website của Dr.Marie cũng được áp dụng với các tổ chức khác gắn với MSI Reproductive Choices. Nếu không muốn chúng tôi thu thập, sử dụng hay tiết lộ những thông tin về bạn và các dịch vụ bạn sử dụng như được mô tả trong Chính sách Quyền riêng tư này, xin vui lòng không sử dụng dịch vụ. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn phải đồng ý với Điều khoản sử dụng của Dr.Marie như một bản hợp đồng giữa chúng tôi và người sử dụng dịch vụ. Khi chấp nhận Điều khoản sử dụng của Dr.Marie, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách Quyền riêng tư này và đồng ý để chúng tôi sử dụng, tiết lộ, lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của bạn ở Việt Nam hoặc bất cứ khu vực tài phán nào nơi chúng tôi hiện diện.

Những thông tin thu thập được về bạn

 

Một số dịch vụ của chúng tôi lưu giữ lại thông tin cá nhân của bạn như dịch vụ của hệ thống Phòng Khám của Dr.Marie, các công cụ và đánh giá sức khỏe. Nếu bạn tải về một ứng dụng từ hệ thống của Dr.Marie, chúng tôi đồng thời lưu trữ thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách Quyền riêng tư này. Thậm chí nếu không đăng ký hay cung cấp bất cứ thông tin cá nhân nào cho Dr.Marie, chúng tôi vẫn thu thập thông tin về việc bạn sử dụng các dịch vụ, trang web và ứng dụng trên Dr.Marie. Chúng tôi có thể yêu cầu thông tin về người dùng từ những nguồn nội bộ.

Khi bạn sử dụng dịch vụ, chúng tôi sẽ thu thập thông tin như sau:

Đăng ký

 

Mặc dù phần lớn các dịch vụ không yêu cầu đăng ký để sử dụng, vẫn có những dịch vụ yêu cầu bạn thực hiện đăng ký với Dr.Marie để hoạt động được hiệu quả hơn. Nếu bạn chọn đăng ký hay cập nhật một tài khoản đã tồn tại trước đó ở Dr.Marie hay tiếp cận với những dịch vụ nhất định, bạn có thể được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân như họ tên, địa chỉ, số điện thoại, giới tính, địa chỉ email, ngày sinh, tên người dùng khi bạn sử dụng dịch vụ đặt trước của Dr.Marie. Bạn sẽ chịu trách nhiệm cho tính chính xác của những thông tin cá nhân mà bạn cũng cấp cho Dr.Marie.

Bản tin bằng email

 

Khi đăng ký và ở nhiều thời điểm khi bạn sử dụng dịch vụ trên Dr.Marie, bạn sẽ có những lựa chọn về cách bạn cung cấp những thông tin cá nhân cho chúng tôi để nhận được những bản tin về tin tức hay khuyến mại, như bản tin liên quan đến một tình trạng sức khỏe cụ thể qua email từ Dr.Marie và/hoặc trực tiếp từ những bên thứ ba. Thỉnh thoảng, Dr.Marie sẽ đề xuất đến người dùng từ trang web của bên thứ ba những cơ hội để đăng ký theo dõi những bản tin của chúng tôi thông qua những trang web này. Nếu bạn chọn đăng ký theo dõi một trong những bản tin của chúng tôi từ trang web của một bên thứ ba, người điều hành trang web đó sẽ cung cấp cho chúng tôi những thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp trong liên kết với yêu cầu đăng ký theo dõi. Chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này theo Chính sách Quyền riêng tư như khi bạn cung cấp thông tin trực tiếp cho Dr.Marie. Trong mục Tin Nhắn Dr.Marie, nếu bạn bật thông báo email đối với những bài đăng mà bạn khởi tạo hoặc tham gia, bạn sẽ nhận một email khi có bất cứ hoạt động nào của bài đăng này. Nếu sau đó bạn không muốn nhận những email cập nhật, bạn có thể tắt chức năng này trong Cảnh báo Email trong phần Cài đặt hồ sơ của bạn.

Nghiên cứu thị trường

 

Thỉnh thoảng, Dr.Marie có thể thực hiện những khảo sát nghiên cứu trực tuyến cho chính công ty và đại diện cho bên thứ ba bằng thư mời qua email, những khảo sát ăn theo và những nhóm tập trung trực tuyến. Khi tham gia vào cuộc khảo sát này, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp vị trí, tuổi tác, nếu có một chương trình rút thăm trúng thưởng liên quan tới cuộc khảo sát, bạn có thể được yêu cầu cung cấp tên và thông tin liên hệ cho mục đích quản lý chương trình. Thông tin mà bạn cung cấp trong cuộc khảo sát có thể được Dr.Marie sử dụng cho mục đích nghiên cứu và đánh giá, như mô tả bên dưới bao gồm việc đánh giá những hiệu quả của nội dung, quảng cáo hay chương trình. Những thông tin cá nhân bạn cung cấp trong liên kết với chương trình rút thăm trúng thưởng  sẽ được sử dụng hoàn toàn cho mục đích quản lý chương trình như được yêu cầu bởi luật hiện hành. Chúng tôi sẽ không mời những cá nhân dưới 13 tuổi tham gia vào những khảo sát nghiên cứu thị trường. Khảo sát nghiên cứu thị trường được thực hiện hoặc đại diện bởi Dr.Marie sẽ chứa một đường dẫn đến Chính sách Quyền riêng tư này.

Đánh giá của người dùng, Bảng Thông báo của Dr.Marie và các diễn đàn công cộng khác

 

Dr.Marie cũng chú trọng đến Bảng Thông báo và tương tác thông qua các diễn đàn công cộng để người dùng có thể đăng những bài đánh giá, chia sẻ thông tin và giúp đỡ lẫn nhau, hay người dùng có thể đưa ra những câu hỏi để các chuyên gia trả lời. Chúng tôi cũng tổ chức những buổi thảo luận trực tuyến do các chuyên gia chăm sóc sức khỏe hướng dẫn. Tất cả mọi người đều có thể truy cập vào để theo dõi những đánh giá nổi bật được đưa lên hệ thống và mảng Tin Nhắn của chúng tôi, phần này không được xem là nội dung riêng tư.

Bất cứ thông tin nào (bao gồm thông tin cá nhân) bạn chia sẻ ở các bài đánh giá, Bảng Thông báo trực tuyến hay các diễn đàn khác là không gian công cộng, không được xem là nội dung riêng tư. Bạn nên suy nghĩ cẩn trọng trước khi đưa bất cứ thông tin cá nhân nào lên các diễn đàn công cộng. Những gì bạn đưa lên sẽ được đọc, bị tiết lộ, hoặc thu thập bởi những bên thứ ba và có thể được sử dụng bởi những bên khác theo những hướng mà chúng tôi không thể kiểm soát hay đoán trước được, như việc liên hệ với bạn vì những mục đích không được phép. Cũng như bất cứ diễn đàn công cộng ở bất cứ trang nào, những thông tin mà bạn đưa lên có thể hiển thị trên công cụ tìm kiếm của bên thứ ba. Nếu bạn sơ suất đưa những thông tin cá nhân của mình trên Bảng Thông báo của chúng tôi và muốn gỡ bỏ, hãy gởi email cho chúng tôi để yêu cầu gỡ bỏ thông tin đó bằng cách sử dụng đường dẫn trong phần “Liên hệ” có ở mỗi trang của Dr.Marie. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể không gỡ bỏ được những thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp.

Cách sử dụng các thông tin thu thập được về bạn

 

Thông tin về việc sử dụng các dịch vụ của bạn có thể được sử dụng cho những mục đích sau:

 • Để cung cấp, cải thiện và tạo ra những dịch vụ mới
 • Để hồi đáp yêu cầu của bạn và gửi cho bạn cách thức quản lý truyền thông của trang website Dr.Marie và các dịch vụ
 • Để có được phản hồi của bạn về trang website của Dr.Marie và các dịch vụ
 • Để gửi cho bạn những tin nhắn điện tử và email được cá nhân hóa liên quan đến mối quan tâm của bạn được suy ra từ việc sử dụng dịch vụ, bao gồm những tin tức, thông báo, nhắc nhở và cơ hội từ Dr.Marie
 • Để phân tích số liệu về những xu hướng, hành vi và hoạt động của người dùng bao gồm tần suất những chủ đề được xem trên website Dr.Marie, những dịch vụ này được sử dụng như thế nào và có bao nhiêu email được người dùng nhận và mở xem
 • Để cung cấp cho bạn và mọi người những đặc điểm nhân khẩu học và những mối quan tâm với những nội dung liên quan hơn bao gồm quảng cáo có và không có trên trang website Dr.Marie và những ứng dụng
 • Để đưa ra những dịch vụ vượt trội
 • Để dò tìm và ngăn chặn việc gian lận và các mối đe dọa khác đến những dịch vụ và người dùng của chúng tôi
 • Để xác định những vấn đề của dịch vụ
 • Để thực hiện nghiên cứu và các hoạt động đánh giá, bao gồm những hoạt động được mô tả phía dưới
 • Để quản lý tài khoản của bạn

Ngoài ra, Dr.Marie có thể sử dụng những thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích khác được thông báo với bạn vào thời điểm chúng tôi thu thập thông tin và/hoặc với sự cho phép của bạn.

Dr.Marie có thể kết hợp những thông tin cá nhân của bạn và những thông tin được thu thập khác về việc sử dụng dịch vụ của bạn và đồng thời bổ sung với những thông tin từ nguồn bên ngoài cho những mục đích được mô tả trong Chính sách Quyền riêng tư này. Ví dụ, những thông tin mà Dr.Marie thu thập về bạn có thể được kết hợp với những thông tin khác mà những bên thứ ba cung cấp cho Dr.Marie cho mục đích nghiên cứu và đánh giá, bao gồm đánh giá hiệu quả của nội dung, quảng cáo hay chương trình. Thông tin từ những nguồn khác này có thể bao gồm tuổi tác, giới tính, thông tin về nhân khẩu học, vị trí địa lý, sở thích cá nhân, hoạt động mua sắm và các thông tin khác. Chúng tôi có thể báo cáo những thông tin tổng hợp của một người dùng cá nhân mà không thể xác định được trên Dr.Marie cho các nhà quảng cáo hiện có hoặc tiềm năng và các đối tác kinh doanh khác của chúng tôi.

Chia sẻ thông tin của bạn

Các liên kết của Dr.Marie 

 

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với những liên kết với chúng tôi và với hệ thống MSI Reproductive Choices của chúng tôi. Trong trường hợp trao đổi hợp tác trong quản lý, chẳng hạn như từ việc kinh doanh hoặc sáp nhập với một đoàn thể khác, hoặc trong trường hợp bán tài sản hay phá sản, Dr.Marie có toàn quyền đối với việc chuyển giao thông tin cá nhân của bạn sang bên mới để kiểm soát hoặc bên mua lại tài sản. Trong những trường hợp này, thông tin cá nhân của bạn sẽ tiếp tục được sử dụng theo Chính sách Quyền riêng tư này, trừ khi chính sách này có bất kỳ thay đổi nào theo như phần bên dưới thảo luận về “Sự thay đổi của Chính sách Quyền riêng tư này”.

Những công ty và nhà thầu làm việc với Dr.Marie

 

Dr.Marie làm việc với  những công ty và nhà thầu thuộc bên thứ ba để hỗ trợ chúng tôi cung cấp dịch vụ và giúp đỡ vận hành các ứng dụng và trang web của Dr.Marie, bao gồm những công ty cung cấp dịch vụ về công nghệ, phân tích dữ liệu, nghiên cứu , triển khai và quản lý email, quản lý những cuộc thi và rút thăm trúng thưởng, quảng cáo và tiếp thị và/hoặc nội dung. Nhà thầu của Dr.Marie thỉnh thoảng bị hạn chế trong tiếp cận thông tin của bạn trong việc cung cấp những sản phẩm hay dịch vụ cho Dr.Marie. Theo hợp đồng, chúng tôi yêu cầu những nhà thầu không sử dụng hay tiết lộ thông tin của bạn cho bất cứ mục đích nào khác ngoài việc cung cấp dịch vụ hoặc những công năng có giới hạn cho Dr.Marie.

Nhà quảng cáo và các trang web của bên thứ ba

 

Chúng tôi có thể chia sẻ những thông tin chúng tôi có về bạn như cookie ID hay địa chỉ IP với nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo thuộc bên thứ ba để họ thay mặt chúng tôi sử dụng những thông tin này giúp đỡ Dr.Marie chuyển tải quảng cáo trên trang web của chúng tôi cũng như trên các trang web của bên thứ ba.

Những nội dung, dịch vụ và quảng cáo cung cấp cho bạn qua trang của Dr.Marie được thực hiện hay chứa những đường dẫn đến trang web được vận hành và dẫn dắt bởi một công ty khác (“Trang web của bên thứ ba”). Dr.Marie không chia sẻ những thông tin cá nhân của bạn với những trang web của bên thứ ba này nếu không có sự cho phép của bạn nhưng nên biết rằng bất cứ thông tin nào được chia sẻ với những trang web của bên thứ ba này khi bạn truy cập vào những trang web này đều không tuân theo Chính sách Quyền riêng tư của Dr.Marie. Chúng tôi không có thẩm quyền và không chịu trách nhiệm cho việc thực hiện bảo mật trên những trang web của bên thứ ba. Bạn nên xem xét chính sách bảo mật được công bố trên những trang web của bên thứ ba để hiểu cách những trang web này thu thập và sử dụng thông tin của mình. Dr.Marie sẽ cố gắng để giải thích rõ ràng khi bạn rời khỏi trang của chúng tôi để vào một trang web của bên thứ ba, có thể bằng cách yêu cầu bạn bấm vào một đường dẫn hoặc thông báo cho bạn biết trước khi bạn đến một trang web của bên thứ ba. Ngoài ra, nếu thấy cụm từ “Powered by” (được cung cấp bởi) hay “in association with” (trong liên kết với) theo sau là tên một công ty khác, điều này có nghĩa bạn đang ở một trang web do một công ty khác làm chủ. Khi sử dụng những dịch vụ cùng thương hiệu (dịch vụ do đối tác của Dr.Marie vận hành) hoặc đăng ký mà không cung cấp thông tin của trang web cùng thương hiệu, bạn có thể không bị thu thập thông tin để chuyển về cho đối tác, bao gồm những nhà cung cấp dịch vụ thuộc bên thứ ba hợp tác cung cấp dịch vụ với chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể có các tiện ích xã hội trên trang Dr.Marie để cho phép bạn tương tác với những dịch vụ truyền thông xã hội liên quan, ví dụ như chia sẻ bài báo. Những tiện ích này có thể thu thập dữ liệu lướt web nhận được từ bên thứ ba vì những tiện ích này được cung cấp và quản lý bởi những bên thứ ba này. Bạn có thể trực tiếp quản lý những ưu tiên về bảo mật trên nền tảng mạng xã hội có tính năng này.

Tuân thủ Luật pháp, Quy định và Các yêu cầu Thực thi Pháp luật

 

Để phối hợp với chính phủ, các cơ quan thực thi pháp luật và các bên tư nhân để thực thi và tuân thủ luật pháp, chúng tôi có thể tiết lộ những thông tin cá nhân đến các bên thứ ba: (1) để tuân thủ với yêu cầu luật pháp như các điều luật, luật lệ, lệnh khám xét, trát hầu tòa hoặc lệnh của tòa án; (2) khi chúng tôi thực sự tin rằng việc tiết lộ thông tin là cần thiết để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi, bảo vệ sự an toàn của bạn hoặc sự an toàn của người khác, điều tra gian lận hoặc đáp ứng yêu cầu của chính phủ; hoặc (3)trong những trường hợp đặc biệt, như để đối phó với những đe dọa về vũ lực với bạn hoặc những người khác, để bảo vệ tài sản hoặc bảo vệ hay khẳng định các quyền hợp pháp. Ngoài ra, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân như mô tả bên dưới.

Cách thông tin của bạn được bảo vệ và lưu giữ 

 

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo vệ hợp lý đối với thông tin cá nhân của bạn. Mặc dù Dr.Marie nỗ lực việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, luôn có những mối đe dọa trái phép từ một bên thứ ba nhằm tìm cách xâm nhập vào hệ thống bảo mật của chúng tôi hoặc chặn việc truyền tải thông tin của bạn trên Internet.

Chúng tôi xem trọng việc bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Khi bạn nhập thông tin cá nhân (bao gồm thông tin sức khỏe cá nhân trên các dịch vụ), chúng tôi sẽ mã hóa việc truyền tải thông tin đó hoặc sử dụng công nghệ SSL (Lớp cổng bảo mật). Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn khi cần thiết để cung cấp dịch vụ cho bạn hoặc bất cứ khi nào tài khoản của bạn còn hoạt động. Bạn có thể gỡ bỏ thông tin cá nhân của mình hoặc yêu cầu chúng tôi gỡ bỏ nhưng bạn cần biết rằng không thể gỡ bỏ từng thông tin một hay tất cả bản ghi thông tin mà bạn đã cung cấp cho Dr.Marie khỏi máy chủ của chúng tôi. Xem phần “Lựa chọn và Quyền lợi của bạn” phía dưới để biết thêm thông tin về cách có thể cập nhật hoặc gỡ bỏ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi cũng sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn khi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận của chúng tôi.

Lựa chọn và Quyền lợi của bạn

Cập nhật/Gỡ bỏ thông tin cá nhân

 

Nếu bạn không muốn chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn như đã được cung cấp theo Chính sách Quyền riêng tư này, vui lòng không sử dụng các trang web, các ứng dụng và dịch vụ của Dr.Marie. Bạn có thể chỉnh sửa, cập nhật hay xem xét thông tin cá nhân đã cung cấp cho chúng tôi bằng cách quay lại dịch vụ cụ thể, đăng nhập và thay đổi thông tin. Bạn cũng có thể cập nhật bất cứ thông tin cá nhân nào cho chúng tôi bằng cách sử dụng thông tin liên hệ được đưa ra bên dưới hoặc thông qua đường dẫn trong phần “Liên hệ” có ở cuối mỗi trang của Dr.Marie.

Nếu bạn đã đăng ký và muốn xóa bất cứ thông tin đăng ký nào đã cung cấp cho chúng tôi từ hệ hệ thống, vui lòng liên hệ bằng cách sử dụng thông tin liên hệ được đưa ra bên dưới trong phần “Liên hệ Dr.Marie về Thông tin Cá nhân của bạn hoặc Quyền riêng tư” hoặc “Liên hệ” có ở cuối mỗi trang của Dr.Marie. Căn cứ vào yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ xóa thông tin đăng ký từ cơ sở dữ liệu hoạt động và từ phương tiện dự phòng khả thi của chúng tôi. Bạn cần biết rằng không thể gỡ bỏ từng thông tin một hay tất cả bản ghi thông tin mà bạn đã cung cấp cho Dr.Marie khỏi máy chủ của chúng tôi.

Khi bạn đăng ký để nhận thông báo qua email cho bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi, bao gồm các bản tin email, hoặc bất cứ lúc nào bạn cũng có thể chọn không nhận các bản tin bổ sung hoặc các thông báo email khác từ Dr.Marie hoặc từ các nhà quảng cáo, nhà tài trợ của chúng tôi.  

Bạn có thể hủy đăng ký nhận bản tin qua email bằng cách:

 • Làm theo những hướng dẫn có ở cuối mỗi bản tin và sử dụng đường dẫn “Hủy đăng ký” có trong mail.
 • Đăng nhập vào trang Dr.Marie và bỏ chọn những bản tin mà bạn không muốn nhận nữa dưới phần “Hồ sơ của tôi”.

Tất cả những email khuyến mại Dr.Marie kèm theo những cơ hội hay đề xuất hoặc những tài liệu thông tin được Dr.Marie thay mặt cho những nhà tài trợ gửi đến bạn sẽ bao gồm những cách để hủy đăng ký nhận thêm các bản tin như vậy trong tương lai trừ khi bạn đăng ký nhận lại.

Hủy đăng ký trên các thiết bị di động

 

Bạn cũng có thể kiểm soát những quảng cáo dựa trên sở thích trên thiết bị di động của mình bằng cách bật cài đặt “Giới hạn theo dõi quảng cáo” trong phần cài đặt đối với các thiết bị chạy hệ điều hành iOS hoặc “Hủy tham gia quảng cáo cá nhân hóa” trên các thiết bị Android. Điều này sẽ không chặn hoàn toàn việc xem quảng cáo nhưng sẽ giới hạn việc sử dụng các thiết bị nhận dạng quảng cáo đối với những quảng cáo được cá nhân hóa dựa trên sở thích của bạn. Nếu có thắc mắc về cách từ chối cookies trên thiết bị di động cụ thể của bạn, vui lòng kiểm tra lại với nhà sản xuất thiết bị.

Trẻ em

 

Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em. Trang Dr.Marie không hướng đến nhóm khách hàng là trẻ em dưới 16 tuổi và không thu thập thông tin cá nhân của bất kỳ người nào mà chúng tôi biết dưới 16 tuổi.

Liên hệ Dr.Marie về Thông tin cá nhân của bạn hay Quyền riêng tư

 

Nếu có bất cứ câu hỏi nào về Chính sách Quyền riêng tư hay về thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi đang có, vui lòng gửi email cho chúng tôi sử dụng đường dẫn ở cuối mỗi trang trong phần Liên hệ trên trang web. Chúng tôi sẽ phản hồi yêu cầu của bạn vào một khung thời gian thích hợp.

Bạn cũng có thể liên hệ Tổng đài chăm sóc khách hàng: 1900 55 88 82

Chúng tôi luôn sẵn lắng nghe và hỗ trợ bạn!

Nhân viên Bảo mật sẽ gửi biên bản xác nhận khiếu nại và sẽ điều tra khả năng vi phạm. Chúng tôi sẽ cố gắng trả lời bất cừ khiếu nại nào trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin để có thể phản hồi bạn một cách toàn diện hơn. 

Những thay đổi trong Chính sách Quyền riêng tư này

 

Chúng tôi có toàn quyền thay đổi hay điều chỉnh Chính sách Quyền riêng tư này và bất kỳ dịch vụ nào ở bất kỳ thời điểm nào và bất kỳ thay đổi nào cũng sẽ có hiệu lực khi được đăng lên, trừ khi chúng tôi có thông báo khác. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với Chính sách Quyền riêng tư này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng thông báo trên trang web của Dr.Marie và/hoặc qua email cho người dùng đã đăng ký với chúng tôi (gửi đến địa chỉ email được chỉ định khi bạn đăng ký) trước khi thay đổi có hiệu lực.