Ung thư cổ tử cung

Post Thumbnail

ĐIỀU TRỊ NHƯ THẾ NÀO TRONG TRƯỜNG HỢP KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM PHẾT CỔ TỬ CUNG LÀ BẤT THƯỜNG?

Tháng Chín 20, 2020
Việc điều trị khi có kết quả xét nghiệm phết cổ tử cung bất thường cũng tương tự như làm xét nghiệm phết cổ tử cung. một mẫu nhỏ tế bào sẽ được lấy ra để làm xét nghiệm chi...
Post Thumbnail

NẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM PHẾT CỔ TỬ CUNG CỦA TÔI LÀ BẤT THƯỜNG THÌ SAO?

Hầu hết các kết quả xét nghiệm phết cổ tử cung bất thường không phải ĐỀU ung thư 100%. Một kết quả xét nghiệm phết cổ tử cung bất thường có nghĩa là một số tế bào của cổ tử...
Post Thumbnail

KHI NÀO TÔI CÓ THỂ NGỪNG LÀM XÉT NGHIỆM PHẾT CỔ TỬ CUNG?

Bạn nên đưa xét nghiệm sàng lọc phết cổ tử cung thành một phần trong kế hoạch chăm sóc sức khỏe toàn diện của bạn - một xét nghiệm phết cổ tử cung hai năm một lần là cách bảo...
Post Thumbnail

AI NÊN LÀM XÉT NGHIỆM PHẾT CỔ TỬ CUNG?

Ai nên làm xét nghiệm phết cổ tử cung? Nếu bạn đang có quan hệ tình dục bạn nên làm xét nghiệm phết cổ tử cung thường xuyên - ít nhất hai năm một lần trừ khi có khuyến cáo...
Post Thumbnail

TẠI SAO XÉT NGHIỆM PHẾT CỔ TỬ CUNG LẠI QUAN TRỌNG?

Một xét nghiệm phết cổ tử cung tìm kiếm những thay đổi ở tế bào của cổ tử cung của bạn. Các thay đổi có thể diễn ra rất chậm nhưng có thể dẫn đến những vấn đề nghiêm trọng...
Post Thumbnail

XÉT NGHIỆM PHẾT CỔ TỬ CUNG NHƯ THẾ NÀO?

Xét nghiệm phết cổ tử cung là một xét nghiệm đơn giản và nhanh chóng để thu thập các tế bào từ cổ tử cung của bạn để làm xét nghiệm xem có sự thay đổi hoặc bất thường nào...

Bạn đã sẵn sàng

Chúng tôi luôn đồng hành cùng bạn trên chặng đường an toàn