LIỆU TÔI CÓ THỂ DÙNG VIÊN UỐNG TRÁNH THAI KẾT HỢP BỎ QUA MỘT KỲ KINH NGUYỆT KHÔNG?

Có thể bỏ qua một kỳ kinh nguyệt khi đang uống viên uống tránh thai kết hợp bằng cách uống luôn viên chứa nội tiết tố đầu tiên ở vỉ thuốc mới sau khi uống hết viên chứa nội tiết tố cuối cùng của vỉ thuốc cũ (bỏ qua các viên giả dược hoặc viên đường). Đôi khi Bác sĩ của bạn có thể khuyên bạn uống đều đặn hàng ngày liên tục các viên thuốc có nội tiết tố trong 6 đến 9 tuần