CHI PHÍ CHO MỘT THỦ THUẬT ĐÌNH CHỈ THAI NGHÉN LÀ BAO NHIÊU?

Chi phí khác nhau do một số yếu tố sau đây, bao gồm:
– Các phòng khám ở các địa điểm khác nhau có thể có chính sách giá khác nhau
– Loại dịch vụ đình chỉ thai nghén mà bạn sử dụng (bằng thuốc hay ngoại khoa)
– Thời kỳ thai nghén (bạn đang ở thai kỳ nào).